معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از اتمام موفقیت آمیز نمونه برداری و آنالیز روغن(OCM) تجهیزات نیروگاهی و ترانس های سد و نیروگاه شهید عباسپور خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" گفت: با پایان یافتن مراحل نمونه برداری و استاندارد سازی نمونه ها از تجهیزات اصلی و ترانس های نیروگاه اول و دوم سد شهید عباسپور ، نمونه ها در آزمایشگاه استاندارد، مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز نتایج توسط کارشناس و مشاور شرکت انجام شد.

وی تصریح کرد: نتایج و تفسیر آنالیز روغن طی بیش از 5 جلسه فنی با حضور کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان ،کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور و شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی مورد بررسی قرار گرفت  و راهکارهایی جهت رفع مشکلات موجود ارائه گردید .

محمودی در پایان  افزود: آزمایشات و آنالیز دوره ای روغن و شناسنامه ای نمودن آزمایشات (OCM) به جهت کاهش هزینه های تعمیرات و از کار افتادگی های خارج از زمان های معمول و اعلام شده در تمام نیروگاههای استان در حال اجرا می باشد .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان