به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ امیر محمودی اظهار داشت: بیش از 6 مرحله نمونه‌برداری از تجهیزات نیروگاهی و ترانس‌ها، آماده‌سازی، استانداردسازی توسط کارشناس شرکت، ارسال به آزمایشگاه تهران، دریافت نتایج خام، تفسیر دقیق و ارائه راهکارهای فنی توسط کارشناس مجرب شرکت تعمیرات همگی از اقداماتی بودند که در کارگروه تخصصی روغن شرکت تعمیرات برای بررسی وضعیت تجهیزات سد و نیروگاه دز انجام گرفت.

وی افزود: پس از اعلام نتایج آنالیز روغن سازمان آب و برق خوزستان و با توجه به وضعیت فرسودگی ترانس‌های سد دز مقرر شد نمونه برداری ها و آنالیز روغن به صورت ماهیانه صورت گیرد تا از خطاهایی که منجر به خروج ناخواسته واحد ها شود جلوگیری به عمل آید.

معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان خاطر نشان شد: آنالیز دوره ای روغن و تهیه شناسنامه آنالیزها به جهت روتین نمودن پایش وضعیت روغن در تمام نیروگاههای استان در حال اجراست.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان