معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از پایان موفقیت آمیز نمونه برداری ، کارشناسی و آنالیز روغن(OCM) و روانکارهای صنعتی تجهیزات اصلی نیروگاهی و ترانس های سد و نیروگاه کرخه خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" گفت: مراحل نمونه برداری از تجهیزات  اصلی نیروگاهی و ترانس ها ، آماده سازی نمونه ها جهت انجام تست های استاندارد ، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تخصصی روغن در تهران و سپس تعیین دقیق نتایج و ارائه راهکارهای فنی به کارشناسان درگیر با این موضوعات، توسط کارشناس مجرب شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی، در کارگروه تخصصی روغن شرکت با دقت و صحت بالا انجام شد.

وی افزود: هم اکنون، کار گروه تخصصی OCM ، در تمام نیروگاه های برق آبی استان، بمنظور کاهش هزینه های سنگیین مالی، در حال نمونه برداری، آنالیز روغن، روانکارهای واحد های نیروگاهی و تهیه شناسنامه فنی جهت پایش وضعیت دقیق روغن می باشند.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان