مدیر تعمیرات تخصصی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از انجام تعمیرات الکترونیکی PLC EXPANSION  مربوط به سیستم تحریک نیروگاه مارون خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " مراد نیک بخش"، گفت :  برد الکترونیکی PLC EXPANSION  مربوط به سیستم تحریک نیروگاه مارون، که وظیفه نمونه گیری ولتاژ و جریان ژنراتور را بر عهده دارد، توسط متخصصان آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی تعمیر، تست و راه اندازی شد .

نیک بخش با بیان این که برد فوق مدل SIMADYN  D IT42  ساخت شرکت زیمنس آلمان می باشد که بعد از آسیب دیدگی در قسمت خروجی آنالوگ از مدارخارج شده بود افزود ، این برد با ارجاع به آزمایشگاه الکترونیک تعمیر و سپس با حضور نماینده معاونت فنی مهندسی سد و نیروگاه  مارون و نماینده شرکت نصب ،تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان ، در محل رک مربوطه تحریک واحد یک  نصب، تست و در مدار قرار گرفت .

وی افزود: اقدامات انجام شده در جهت تعمیر و راه اندازی مجدد برد فوق، مقدار قابل توجهی صرفه جویی اقتصادی داشت.

مدیر تعمیرات تخصصی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان،افزود: کارکرد و اقدامات انجام شده در این پروسه تعمیرات و راه اندازی مجدد مورد تایید کارفرما قرار گرفت و همچنین تعمیر برد مذکور، کاهش ریسک تریپ و حفظ قابلیت اطمینان سیستم را در پی داشته است.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان