معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از اتمام مراحل نمونه برداری ، کارشناسی و آنالیز روغن(OCM) تجهیزات اصلی واحدهای  نیروگاهی و ترانس های قدرت سد و نیروگاه کارون 3 خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با بلیان این که مراحل نمونه برداری از واحدهای اصلی تجهیزات نیروگاهی و ترانسفورماتورها در ماه قبل به اتمام رسید افزود: نمونه ها توسط کارشناسان شرکت به صورت استاندارد آماده و به آزمایشگاه مرجع تخصصی آنالیز روغن در تهران ارسال گردید .

وی افزود: پس از دریافت نتایج ، نمونه های خام توسط کارشناسان  شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی با دقت زیاد تجزیه و تحلیل و نتایج و راهکارهای فنی در اختیار کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 و سازمان آب و برق خوزستان جهت اقدامات لازم قرار گرفت.

محمودی تصریح کرد: نمونه برداری و آنالیز واحدهای نیروگاهی در کل نیروگاههای برق آبی استان در سال جدید جهت پیشگیری از خرابی های ناخواسته و توقف های بدون برنامه با سرعت و دقت بالاتر در کارگروه تخصصی OCM این شرکت انجام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان