مدیر تعمیرات سد و نیروگاه شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از عملیات جایگزینی ابزار دقیق مربوط به حفاظت یاتاقان های  واحد از ترموستات های گازی به RTD واحد 4 نیروگاه شهید عباسپور خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " افشین قلی پور " با اشاره به اینکه امکان مانیتور کردن دمای روغن یاتاقان های واحد در اتاق فرمان وجود نداشت تصریح کرد: با تغییرات انجام شده و نصب ابزاردقیق اندازه گیری دما مربوط به کنترل و حفاظت یاتاقان ها از  ترموستات های گازی به RTD ، امکان نمایش و ثبت اطلاعات دمایی ایجاد گردید که امکان تغییر تنظیمات این تجهیز در شرایط بهره برداری واحد نیز فراهم شده است.

وی با بیان این که دیگر برای تنظیمات مقدار آلارم و تریپ نیازی به خاموشی  واحد نخواهد بود و این ابزار از لحاظ دقت از ضریب بالایی برخوردار می باشند افزود: انجام عملیات مانیتور کردن دمای روغن و پوسته مربوط به یاتاقان ها در سیستم کنترل در راستای تکمیل طرح بهینه سازی صورت گرفته است.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان