به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ افشین قلی‌پور اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های مکرر بهره‌بردار مبنی بر زیر بار نرفتن کمپرسورهای مصرف داخلی نیروگاه و انجام بررسی‌ها و مطالعات توسط کارشناسان تعمیرات مکانیک نیروگاه و کارشناسان نظارت شرکت تولید، بازطراحی و ساخت تجهیز، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کمپرسورهای مصرف داخلی نیروگاه، ساخت کشور آلمان می باشند وآنلودر ولو آن‌ها از نوع دیافراگمی بوده که با توجه به پارگی مکرر دیافراگم و نبود متریال با کیفیت مرغوب، طرح آن‌ها از نوع دیافراگمی به پیستونی تغییر داده شد.

مدیر تعمیرات سد و نیروگاه شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان بیان کرد: دراین راستا پس از حذف دیافراگم، اقدام به ساخت پیستون از جنس مناسب و تعبیه شیار O-RING روی آن و نصب آنلودر ولو روی کمپرسور شد و پس از آن کمپرسور راه‌اندازی و عملکرد آن مورد تایید بهره بردار قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی