به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی مکاری بهبهانی اظهار داشت: در راستای تمرکز توان اجرایی بخش غیر نیروگاهی بر روی جلوگیری از توقف تولید در ایستگاه پمپاژ ویس و تامین آب کشاورزان منطقه درهفته گذشته عملیات مونتاژ و دمونتاژ دو دستگاه الکتروپمپ مستغرق 400 کیلووات توسط متخصصان این شرکت با موفقیت انجام و الکترو پمپ جدید وارد مدار بهره برداری شد. 

وی افزود: عملیات مشابه جهت مونتاژ و دمونتاژ دو دستگاه الکتروپمپ 500 کیلو وات دیگر نیز در دست اجرا بوده که تا پایان هفته جاری راه اندازی و به بهره برداری می رسد.

گفتنی است الکتروپمپ‌های ذکر شده با ظرفیت‌های 400 و500 کیلووات برای اولین بار در کشور با تکیه برتوان داخلی توسط متخصصین شرکت نصب تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان و با همکاری شرکت پمپ برکه طراحی و ساخته شده و در ایستگاه ویس نصب و راه اندازی شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان