به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ مراد نیک بخش اظهار داشت : تست شامل آنالیز ارتعاشات ،آنالیز آلتراسونیک ،ترموگرافی وآنالیز روغن بوده که روی سیستم های اصلی ، کمکی و ترانسهای قدرت این نیروگاه انجام شد .

وی افزود : در این آنالیز ارتعاشات الکتریکی ژنراتور، آنالیز آلتراسونیک ژنراتور و سیستم های کمکی ،آنالیز روغن سیستم های مکانیکی و ترانس های قدرت و ترموگرافی ژنراتور و سیستم های کمکی انجام گرفت.

مدیریت تعمیرات تخصصی بیان کرد : تعمیرات پیشگویانه با پایش مستقیم وضعیت نگهداری و عملکرد تجهیزات در حین کارکرد به دنبال کاهش نرخ خرابی ، کاهش فعالیت های تکراری نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینه ها در این  حوزه می شود .

وی در پایان یادآور شد : شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی به عنوان متولی انجام تست های تعمیرات پیشگویانه در نیروگاههای تابعه سازمان آب و برق خوزستان می باشد که مطابق برنامه زمان بندی پایش وضعیت از تجهیزات نیروگاهی را انجام می دهد .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان