امیر محمودی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ اظهار داشت : پس از دمونتاژ ترانس معیوب ،ترانس جدید با موفقیت جایگزین آن گردیده و تست های لازم بر روی ترانس جدید انجام گرفت .

وی افزود : این تست ها شامل تست های  FRA,FDS,TTR,R Winding و تانژانت دلتا بودند که نتایج رضایت بخشی از آنها حاصل شد.

معاونت تعمیرات نیروگاهی تصریح کرد : این مهم توسط پرنسل متخصص شرکت تعیمرات در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد و پس از هماهنگی با کارشناسان نظارت و بهره برداری شرکت تولید سد شهید عباسپور واحد مذکور با موفقیت با شبکه سراسری برق پارالل گردید .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان