مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از نصب ترانسفورماتور جدید   105 MVA به همراه  تجهیزات جانبی و کمکی  واحد شماره چهار این نیروگاه خبر داد .

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا بابادی سلطان پور"  گفت: پس از انتقال ترانسفورماتور جدید از کارخانه آریا ترانسفو به محل نیروگاه دز، ادامه فعالیت های نصب و تجهیزات جانبی، ترانسفورماتور قدرت و افزاینده انجام شد.

وی افزود: نصب تجهیزات جانبی از قبیل  مخزن روغن، مبدل های حرارتی، بوشینگهای HV فازها توسط تیم های مکانیک و برق تعمیرات ناحیه دز نیز با موفقیت انجام شد.

مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه دز تصریح کرد: در مراحل بعدی روند تزریق روغن، تست های الکتریکال و سیگنال چک تجهیزات کنترل حفاظت توسط تیم های اجرایی انجام خواهد شد .

گفتنی است: ترانسفورماتور مذکور از مسیر بسیار دشوار 6 کیلومتری تونل های دسترسی به نیروگاه، حمل و بر روی سکوی ترانس های نیروگاه جهت نصب و راه اندازی قرار داده شد، عملیات حمل و نصب این ترانسفورماتور به کارفرمایی سازمان آب و برق خوزستان، شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و با نظارت مشاور طرح شرکت مشانیرانجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور