مدیرعامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از آغازهمزمان تعمیرات سالیانه نیروگاه های دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهران اسدی" گفت: این شرکت به عنوان متولی تعمیر و نگهداری از نیروگاه های برق آبی، با آمادگی لازم، فعالیت های تعمیراتی و اورهال واحدهای نیروگاهی را از ابتدای مهر ماه همزمان در سه ناحیه تعمیراتی آغاز کرد.

وی افزود: برای انجام تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه های دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان  با برنامه ریزی از پیش تعیین شده واحدهای  5 دز و  5 و 7 مسجدسلیمان  از مدار تولید خارج و واحد های 1 ، 7 و 8 نیروگاه سد شهید عباسپور که در حال پایش وضعیت ، جهت آماده سازی و شروع تعمیرات سالیانه می باشند در دستور کار قرار گرفت.

اسدی تصریح کرد: همه ساله متناسب با شرایط واحدها و وضعیت شبکه برق کشور،  واحدهای نیروگاهی برای مدت مشخصی از مدار خارج می شوند  تا  با انجام بازرسی و تعمیرات لازم، آمادگی چرخه تولید آنها در یک دوره یکساله محفوظ بماند .

مدیرعامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان  با بیان این که این فرایند تعمیراتی بر اساس شرایط مخازن  سد ها و نیازهای شبکه، معمولا در نیمه دوم سال انجام می شود، افزود: به دلیل همزمانی و فشردگی برنامه تعمیرات سالیانه و حجم بالای کار، پرسنل این شرکت با تمام توان، با نظارت شرکت های بهره بردار انجام وظیفه می نمایند .

گفتنی است که مجموع توان نامی نیروگاه های یاد شده 4650 مگاوات می باشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان