به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ علی رحیمی اصل در این خصوص اظهار داشت : با گذشت چهار دهه از بهره برداری واحدهای نیروگاه اول سدشهیدعباسپور تجهیزات فرسوده و عمر آنها مناسب ادامه کار نمی باشند لذا اقدام در جهت  تعمیرات و ترمیم تجهیزات نیروگاه امری ضروری می باشد که از جمله این تجهیزات می توان به شیرپروانه ای اشاره کرد.

وی افزود : با گزارش نشتی غیرعادی از محل دیسک شیرپروانه ای، طی بازدید و بررسی های به عمل آمده میزان بالای آسیب دیدگی و فرسودگی آب بند دیسک شیرپروانه ای واحد شماره یک محرز گردید و با توجه به اهمیت و نقش بسزای این تجهیز در بهره برداری از یک واحد نیروگاهی، عملیات تعویض و ترمیم آب بند مذکور با نظارت و همکاری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه سد شهید عباسپور  و هماهنگی معاونت سد و نیروگاههای سازمان آب و برق خوزستان در زمان اورهال سالیانه انجام شد .

مدیر پروژه بهینه سازی سد شهید عباسپور بیان کرد : با اتمام فعالیت های دمونتاژ آب بند مستعمل و سنگ زنی نقاط معیوب، با عملیات خاصی، دیسک پیش گرم و سپس با جوشکاری نقاط معیوب ترمیم شدند .

وی ادامه داد : در پایان کار نیز تست آب بندی دیسک در دو مرحله : تست خشک ( با کمک نور ) و تست تر(با آب دار کردن آبراهه ) انجام گرفت که خوشبختانه با نتایج مطلوب و تایید دستگاه نظارت پروژه ، واحد جهت بهره برداری به دستگاه بهره برداری نیروگاه تحویل گردید .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی