به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، رضا بابادی سلطان پور ضمن اعلام این خبر اظهار داشت : همزمان با عملیات تعمیر آب بند شیرهای پروانه ای نیروگاه ، با گیت گذاری آبراهه دهانه پاورتونل نیروگاه اول ، لایروبی کلیه مسیرهای آبراهه صورت پذیرفت .

مجتبی قمری نژادیان مدیر نگهداری بدنه سد نیز در ادامه افزود : با هماهنگی کارشناسان معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه سد دز و همچنین کارشناسان  معاونت سد و نیروگاههای سازمان آب و برق خوزستان، پس از  تامین روشنایی توسط گروه الکتریک تعمیرات ناحیه سد دز تمام مسیر 200 متری پاورتونل توسط گروه نگهداری بدنه سد تعمیرات ناحیه دز مورد بازرسی قرار گرفت و همزمان با تعمیرات بر روی شیرپروانه ای واحدهای 1، 2و 4 چندین مرتبه مسیرآب های نشتی کنترل و تمامی آبراهه لایروبی و پاکسازی شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی