به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، مهندس رضا بابادی سلطان پور،گفت : همزمان با تخلیه کامل آبراهه نیروگاه اول و خروج 4 واحد اول نیروگاه دز  فرصت مناسبی جهت اورهال کلیه تجهیزات سیستم CO2 نیروگاه اول توسط گروه رلیاژ و ابزار دقیق شرکت تعمیرات ناحیه دز ایجاد شد.

سید مرتضی موسوی فرد، مدیر رلیاژ و ابزار دقیق نیز افزود : با نظارت معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه سد دز  و هماهنگی با کارشناسان معاونت سد و نیروگاههای سازمان آب و برق خوزستان کلیه سلونوئیدها، لیمیت سوئیچ ها، کنتاکتور و رله ها سرویس و مدار کنترل سیستم CO2 اصلاح و آماده بهره برداری شد .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی