رضا پویان در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت:  با انجام تست های هیدرواستاتیک، تست بدنه و تست عملکرد شیرهای جدید سیستم تخلیه تحتانی سد دز، اولین شیر دروازه ای در آبراهه شماره 3 با وزن 23 تن و 8 متر ارتفاع نصب شد.

وی افزود: پیش بینی می شود تکمیل آبراهه شماره 3 تا پایان خرداد 1400 به به پایان برسد.

لازم به ذکر است که کلیه مدارک و دستورالعمل های تست و نصب این شیر در بخش مهندسی شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان تهیه  و با نظارت شرکت مشاور دزآب تدوین شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی