به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، ابراهیم شجاعی مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجد سلیمان با بیان این خبر اظهار داشت:  سیم پیچ ژنراتور واحد شماره 7 نیروگاه مسجدسلیمان که در تعدادی از شینه های آن زوال عایقی مشاهده شده بود توسط نیروهای مجرب شرکت تعمیرات ترمیم و بازسازی شد.

وی افزود: شناسایی و ترمیم زوال عایقی در سیم پیچ ژنراتورهای آبی از جمله کارهای تخصصی گروه الکتریکال نیروگاهها به حساب می آید ، کارشناسان و تکنسین های شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان با داشتن تجارب و دانش کافی در این زمینه با پشت کار و همکاری کارشناسان دفتر نظارت شرکت های تولید ، با کیفیت مطلوب این نوع کارها را به منظور حفظ پایداری ژنراتورها به انجام می رسانند.

مدیر تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی بیان کرد: طبق نظر کارشناسان این شرکت و همکاران ما در شرکت بهره بردار، علت وقوع این گونه اشکالات لقی سیم پیچ در شیار و پایین بودن کیفیت عایقی و عدم کفایت لایه های OCP و ECP می باشد.

گفتی است که با وجود تحریم های حاکم بر صنعت کشور، این خدمت به نحو شایسته ای از طرف کارکنان تعمیرات ناحیه سد مسجدسلیمان در تقویت ضریب آمادگی و پایداری ، در کمترین زمان ممکن به واحد شماره 7 ارائه گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان