به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی رحیمی اصل اظهار داشت : با توجه به طرح روانکاری یاتاقان تراست واحدهای نیروگاه اول سد شهید عباسپور که از یک دستگاه پمپ HP جریان متناوب (AC) استفاده شده است، در صورت بروز اشکال در عملکرد آن، بهره برداری یک واحد 250 مگاواتی مختل و از چرخه تولید خارج می گردد.

رحیمی اصل گفت : واحدهای ۲۵۰ مگاواتی به دلیل نیاز شبکه برق به تولید توان اکتیو و راکتیو آن در کنترل فرکانس نقش بسزایی در پایداری شبکه دارند، به همین جهت بالاترین ضریب آمادگی ممکن با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی و مهندسی باید مد نظر قرار گرفته شود.

وی در ادامه افزود : با شروع فعالیت بهینه سازی واحدهای نیروگاه اول شهید عباسپور پروژه طرح افزایش یک دستگاه پمپ فشار قوی روغن با تغذیه جریان مستقیم (DC) همراه با مدار کنترل مستقل در تکمیل طرح برای افزایش پایداری واحد در برنامه کاری قرار گرفت.

مدیر بهینه سازی واحد شماره 3 نیروگاه شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در پایان گفت : در طراحی تابلو مذکور از سیستم کنترل PLC استفاده شده، که با این تغییر، قابلیت استارت و استپ از اتاق فرمان میسر گردیده است . این پروژه توسط شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان و با هماهنگی دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان