به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی رحیمی با  اعلام این خبر اظهار کرد: تست های تعمیرات پیشگویانه شامل آنالیز ارتعاشات، آنالیز آلتراسونیک و آنالیز روغن بوده که این تست ها با هماهنگی معاونت بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان و همکاری شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز، توسط کارگروه پایش وضعیت شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان بر روی سیستم های اصلی و کمکی نیروگاه دز انجام شد.

وی افزود: تعمیرات پیشگویانه با پایش مستقیم وضعیت تجهیزات در حین کارکرد به دنبال پیشگویی، کاهش نرخ خرابی، کاهش فعالیت های تکراری نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینه ها در این حوزه است.

رحیمی تصریح کرد: در این فرآیند اندازه گیری ارتعاشات مکانیکی تجهیزات اصلی و جانبی، آنالیز آلتراسونیک تجهیزات جانبی، آنالیز روغن تجهیزات مکانیکی و ترانس های قدرت انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان