به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ امیر محمودی گفت: با درخواست بهره بردار و پیرو درخواست مدیریت شبکه جهت در مدار قرار دادن راکتور خط شهرکرد در پست شهید عباسپور، توسط گروه پست های بلافصل مورد بازدید اولیه قرار گرفت و محرز شد که تخته کلم CT فاز C راکتور شکسته و روغن راکتور از آن محل خارج می شود.

وی افزود: پس از دمونتاژ و تعویض تخته کلم  بطور کامل نشتی برطرف، کانکشن ها شناسایی و ارتباط برقرار شد.

معاون نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان تصریح کرد: در ادامه روند عملیات فوق تست نسبت تبدیل و پلاریته روی این CT انجام و پس از دریافت نتایج مطلوب، خط فوق به شبکه متصل شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان