به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ حکمت دارابپور گفت: تست های تعمیرات پیشگویانه شامل آنالیز ارتعاشات و آنالیز روغن بوده که این تست ها روی سیستم های اصلی و ترانس های قدرت نیروگاه کرخه انجام شد.

وی افزود: تعمیرات پیشگویانه با پایش مستقیم وضعیت نگهداری و عملکرد تجهیزات در حین کارکرد به دنبال پیشگویی، کاهش نرخ خرابی، کاهش فعالیت های تکراری نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینه ها در این  حوزه می باشد.

دارابپور در پایان بیان کرد: در این فرآیند که با همکاری دستگاه نظارت شرکت تولید و  بهره برداری سد و نیروگاه کرخه، توسط کارگروه شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان آنالیز ارتعاشات سیستم های اصلی (توربین و ژنراتور)، آنالیز روغن تجهیزات مکانیکی و ترانس های قدرت نیروگاه انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان