به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “امیر محمودی”  گفت: با توجه به برنامه ریزی نگهداری از تجهیزات اصلی نیروگاه ها و دستور کار صادره از سوی شرکت تولید و بهره برداری سد شهید عباسپور، کلیه تست های  ارزیابی ترانسفورماتورهای نیروگاه دوم توسط کارگروه پست و ترانس شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی سازمان آب و برق خورزستان انجام پذیرفت.

وی افزود: ترانسفورماتورهای قدرت بعنوان یکی از تجهیزات مهم و گران قیمت در بهره برداری مطمئن و پایدار واحدهای نیروگاهی نقش بسزایی دارند، به همین منظور تست های روتین سالیانه شامل نمونه گیری روغن و تست های TTR ، RW ، TD  و همچنین قدرت عایقی هر ساله بصورت منظم و با هماهنگی بهره بردار اجرا و پس از اطمینان از سلامت آنها مورد بهره برداری قرار می گیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان