به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، امیر محمودی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: اورهال های سالیانه پست  فشار قوی و خطوط انتقال در سطح 400 کیلو ولت نیروگاه برق آبی کارون3 و پست TOY با هدف بهبود وضعیت انتقال در پست و نیز بالا بردن ضریب آمادگی تولید نیروگاه انجام شد که این امر نقش بسیار مهمی در پایداری و بهبود وضعیت تولید نیروگاه ایفا می کند.

وی افزود: در نیمه نخست مهرماه و مطابق با استانداردهای بین المللی سرویس های سالیانه، پست و خطوط نیروگاه کارون ۳ با همکاری و هماهنگی دفتر فنی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ توسط نیروهای متخصص تیم اجرایی پست های بلافصل با موفقیت انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان