شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز  گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی دریافت کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، به موجب این گواهینامه که به امضای معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا رسیده، صلاحیت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز برای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی در پایه یک تایید شده است.

این شرکت با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه تشخیص صلاحیت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی، می تواند همزمان حداکثر سه نیروگاه برق آبی در گروه (الف) را مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد.

این گواهینامه با استناد به مواد قانونی، مقررات و آیین نامه های دولتی مصوب هیئت وزیران و شورای عالی اداری کشور و همچنین آیین نامه برگزاری مناقصات در خصوص واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی، پس از احراز شرایط، به شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز اعطا شد.

سد و نیروگاه دز در شمال شرقی شهرستان اندیمشک به عنوان قدیمی ترین نیروگاه برقابی کشور با بیش از نیم قرن سابقه تولید انرژی، دارای هشت واحد توربین ژنراتور با ظرفیت تولید 520 مگاوات انرژی، نقش موثری در پایداری شبکه دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
خبرنگار: بهمن شیخی