بر اساس ارزیابی معاونت راهبری شبکه برق کشور، شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در زمینه بهره برداری و امنیت سراسری شبکه برق کشور، بین نیروگاه های برق آبی در سال 1394 برتر شد.

 

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در لوحی که به امضای "مصطفی رجبی مشهدی" معاون راهبری شبکه برق کشور رسیده، از اقدامات ارزشمند و مؤثر "سعید رئوفی نسب" مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و همکاران مجموعه در زمینه راهبری برق کشور که منجر به کسب رتبه برتر ارزیابی سالانه 1394 شده، تقدیر بعمل آمده است.

سد و نیروگاه دز با ظرفیت تولید 520 مگاوات، در پایداری شبکه نقش موثری بر عهده دارد. این نیروگاه در سال های 87، 88، 90 و 93 نیز موفق به احراز رتبه برتر ارزیابی عملکرد نیروگاه های کشور شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
خبرنگار: بهمن شیخی