معاونت بهره برداری نیروگاه دز، از آغاز اورهال سالیانه واحدهای آن نیروگاه خبر داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیامک جلیل نیا" با بیان این که اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز، جمعه  30 شهریورماه سال جاری آغاز شد افزود: پس از اخذ مجوزهای های لازم، هماهنگی با دیسپاچینگ ملی و بازار برق کشور، همچنین هماهنگی با واحدهای مختلف شرکت های تولید و تعمیرات، اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه، مطابق برنامه زمان بندی شده از ساعت 7:30 روز جمعه 30 شهریورماه سال جاری با خروج واحد شماره 6 از مدار تولید آغاز شد.

معاون بهره برداری نیروگاه دز، اتمام عملیات اورهال سالیانه واحدهای این نیروگاه را دربازه زمانی 126 روزه پیش بینی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
خبرنگار: بهمن شیخی