معاون پایداری سد و نیروگاه دز، از برگزاری مانور خشک دریچه های قطاعی سرریز سد دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیدمحمد موسوی" با بیان این که این مانور در راستای اجرای دستورالعمل های بهره برداری و الزامات پدافند غیر عامل برگزار شد هدف از اجرای آن را حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات هیدورمکانیکال سد دز  در ابتدای سال آبی جاری اعلام کرد.

مانور خشک دریچه های قطاعی سرریز سد دز با حضور معاونت های پایداری و  بهره برداری سد و نیروگاه دز و  رئیس گروه ابزار دقیق و ایمنی سدهای بتنی سازمان آب و برق خوزستان با موفقیت برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
عکاس: بهمن شیخی
خبرنگار: بهمن شیخی