به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، چهارشنبه 26 تیرماه جاری با حضور "فربد استیری" ، مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی ، "احمد کاوسی نژاد" معاونت بهره برداری و توسعه نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان ، "سعید رئوفی نسب"  مدیرعامل شرکت تولید و بهره بردای سد و نیروگاه دز و جمعی از کارشناسان صنعت آب و برق خوزستان، موضوعاتی از جمله  روند تولید و بهره برداری، وضعیت کنترل حجم دریاچه در ماه های آینده و همچنین روند بهینه سازی واحد شماره 4 نیروگاه دز، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز