معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز از آغاز اورهال اساسی سرریزهای سد دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "جاسم تیموری" با بیان این که سرریزهای سد دز مشتمل بر دو تونل است که هریک ظرفیت تخلیه 3000 متر مکعب بر ثانیه را دارند گفت: هر دهانه تونل دارای دو عدد دریچه شعاعی (رادیال گیت) و سیستم بالابر آنها است که شامل الکتروموتور، گیربکس، تابلو فرمان و کنتر، زنجیرهای بالابرنده و سایر قطعات می باشد.

تیموری با اشاره به زمان محدود و ارتفاع مناسب آب از دهانه سرریز ها گفت: بمنظور انجام اورهال، برنامه ای تدوین، اقدامات مورد نیاز تعریف و فاز اول اورهال اساسی سرریز شماره 1 آغاز شد.

وی با بیان این که بدلیل قدمت بالای این تجهیزات و گیتهای مربوطه، در سال های 95 و 96، تعمیراتی در سیستم آب بندی این دریچه ها انجام شد افزود: تهیه و تأمین زنجیرهای بالابر مورد نیاز دریچه ها، سرویس و تعمیر کلیه الکتروموتورهای سیستم بالابر، سرویس و بازرسی کلیه گیربکسهای سیستم بالابر، ساخت، تعویض و بهینه سازی تابلو فرمان و کنترل سرریزها، تعویض کلیه کابل های فرسوده و همچنین ترمیم نقاط پوسیده دریچه ها در نقاط مختلف و رنگ آمیزی و سند بلاست آنها از جمله اقداماتی است که در این پروژه تعریف شده است.

شایان ذکر است: این تعمیرات بایستی در مدت زمانی که ارتفاع آب پایین تر از دهانه ورودی سرریزهاست و قبل از شروع سیلابهای فصلی به پایان برسد.

سرریزها تجهیزاتی هستند که جهت کنترل سیلاب های ورودی به مخزن سدها مورد استفاده قرار می گیرد و آمادگی آنها در زمان بهره برداری و  زمان سیلاب اهمیت زیادی دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز