معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت: سرریزهای سد دز پس از اورهال اساسی، آماده بهره برداری شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "جاسم تیموری" با بیان این که اورهال اساسی سرریزهای سد دز در نیمه اول مهرماه سال جاری آغاز و پس از  انجام کارهای برنامه ریزی شده و تست های مورد نیاز،  راه اندازی و جهت بهره برداری آماده شدند افزود: فاز اول این پروژه با سرریز شماره 1 آغاز و با حجم بیشتری از عملیات، شامل تعویض تابلو فرمان، کنترل و کابلهای ارتباطی همراه بود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده فاز دوم  این عملیات،  روی سرریز شماره 2 آغاز و در مجموع پس از اورهال  موفقیت  آمیز تجهیزات در بازه زمانی 50 روزه، هر دو  سرریز سد دز آماده بهره برداری شدند.

شایان ذکر است تعمیرات فوق توسط همکارانمان در شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان در ناحیه سد دز صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
عکاس: یوسف پرکاسی
خبرنگار: بهمن شیخی