سمینار یکروزه روانشناسی کار با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز در این مجموعه برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، شرکت کنندگان در این سمینار که با تدریس « محسن صادقی بنه »  همراه بود با مباحث و اصول تکنیک های ارتباط مؤثر سازمانی آشنا شدند.

  سمینار یکروزه روانشناسی کار، با همکاری و هماهنگی  مجتمع آموزشی سازمان آب و برق خوزستان و واحد آموزش سد و نیروگاه دز،   19 آذرماه جاری در آن  سد و نیروگاه برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
عکاس: یوسف پرکاسی
خبرنگار: بهمن شیخی