دوره آموزشی پایش وعلاج بخشی انواع درز و ترک سدها ( بتن های حجیم ) با حضور مسئولان و کارشناسان پایداری سدهای دز، شهید عباسپور و کارون 3 در سد و نیروگاه دز برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این دوره طی قرارداد طرح رفتارنگاری و رفتار سنجی سدهای استان خوزستان، فی مابین سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به مدت دو روز ( 19 و 20 آذرماه سال جاری ) برگزار شد.

این دوره با هدف آشنایی بهره برداران با انواع درز و ترک در بتن، خصوصاً بتن های حجیم مانند سازه سدها شامل بررسی عوامل پیدایش، شیوه دسته بندی، تفکیک و پایش همراه با مقدمات شیوه های علاج بخشی و ترمیم برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز