به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ در این نشست که با حضور ایثارگران سد و نیروگاه دز و سید قاسم موسوی مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و هیئت همراه در سالن اجتماعات سد و نیروگاه دز برگزار شد ، ایثارگران سد دز به بیان مشکلات و دیدگاه های خود پرداختند.

درپایان این نشست از زحمات حاج علی حسین رشیدی زاده در دوران تصدی مسئولیت امور ایثارگران شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز تقدیر و آقای نبی جشنی به عنوان مسئول جدید امور ایثارگران این شرکت منصوب شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز