به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولیدو بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت:اورهال باس نیروگاه دوم کلید خانه سد و نیروگاه دز مطابق برنامه و بررسی های صورت گرفته ، در مورخ 2/2/1401 آغاز  و اقداماتی از جمله رفع گزارش نقصهای موجود ، رفع نقاط ترموویژن ، تست کنتاکت رزیستانس و تایمینگ تست تجهیزات ، شستشوی تجهیزات با ماشین مقرره شور و تست رله های حفاظتی  خطوط (  REL316 و Rel 521  ) انجام شد.

شایان ذکر است این عملیات بمدت ۱۲ ساعت توسط پرسنل شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز و پست های بلافصل سازمان آب و برق خوزستان بر روی  ۸ بی انجام شد.

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده در مرحله بعد باس اول نیروگاه دز نیز اورهال خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز