به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی سد و نیروگاه دز: این دوره با همکاری و هماهنگی گروه آموزش و پژوهش شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و مجتمع عالی صنعت آب و برق خوزستان طی مدت سه روز برگزار و تدریس آن را "دکتر میر منصور ذاکر" از اساتید برتر کشوری  برعهده داشت.

در این دوره، مطالب کاربردی و بسیار مفیدی در خصوص اثر زلزله و سیلاب بر سازه های آبی در دست طراحی و همچنین سازه های آبی در حال بهره برداری مطرح گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز