به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عصر روز پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲، دوره یک روزه « مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن » با برنامه ریزی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان و مشارکت مرکز آموزش سد و نیروگاه دز با حضور مدیران ارشد سازمان آب و برق خوزستان، مدیران عامل نیروگاههای برق آبی و مدیران عامل شرکت های های آبیاری و زهکشی در سالن اجتماعات سد و نیروگاه دز برگزار شد.

مجید پرچمی جلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت پروژه و ساختمان، تدریس این دوره را بر عهده داشت و مطالب ارزشمندی در زمینه قوانین حقوقی مرتبط بیان کرده و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داد.

همچنین در پایان این دوره، سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز به همراه سید محمد موسوی، مدیر پایداری شرکت، پیرامون طرح پیشنهادی رسوب زدایی دریاچه سد دز به روش هیدروساکشن و مزایای آن، توضیحاتی به حاضرین ارائه دادند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز