به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ سعید رئوفی نسب گفت: با توجه به اهمیت حیاتی عملکرد صحیح سرریزها در مواقع سیلابی، با بررسی های انجام گرفته توسط کارشناسان واحد فنی مهندسی این شرکت، فرسودگی و خوردگی در بدنه و فلنج های آب بند گزارش شد.

وی افزود: پس از اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با معاونت محترم سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و برنامه ریزی و زمان بندی مناسب، عملیات تعمیرات اساسی سرریز شماره ۲ تحت نظارت کارشناسان فنی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز با بکارگیری پیمانکاران مجرب و همکاری شرکت تعمیرات ناحیه دز  انجام شد.

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز تصریح کرد: بمنظور انجام پروژه بیش از ۵۰۰۰ متر مربع داربست به ارتفاع ۱۸ متر و عرض ۱۰ متر در دو دهانه گیت ورودی سرریز شماره ۲ نصب شد.

سعید رئوفی نسب عنوان کرد: در این عملیات سند بلاست کامل دو طرف سرریز، رنگ آمیزی کامل و چندلایه با استفاده از رنگ های استاندارد صنعتی، ترمیم و تعویض قسمت های خورده شده و زنگ زده به روش جوشکاری و تعویض فلنج های آب بند و … در مدت زمان ۹۶ روز با موفقیت  انجام شد.

گفتنی است سد دز دارای دو سرریز کنترل سیلاب با ظرفیت ۶۰۰۰ متر مکعب در ثانیه می باشد که طی بیش از  ۶۱ سال گذشته نقش حیاتی در مهار سیلاب های رودخانه دز داشته است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز