بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، طی احکام جداگانه ای، "بتول یاقوت زاده" بعنوان رئیس و عضو کارگروه و "نازنین جامعی" بعنوان دبیر و عضو کارگروه مدیریت سبز منصوب شدند.

همچنین "سیامک عنصری"، "مژده کجریان"، "سیدحسین شریف"، "امیر ریسمانباف"، "غلامعباس علی عزیزی"، "مجیدحسین جانی"، "صغری احمدی آرپناه"، "نادر حسینی زارع"، "راضیه سروریان"، "فاطمه سکز" و "لیلا صادقی" بعنوان اعضای کارگروه مدیریت سبز منصوب شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور