بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "هادی عچرش"، برای مدت 2 سال بعنوان عضو کمیته صحت سنجی، تشکیلات و نظام یکسان سازی حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری سازمان و شرکت های طرف قرارداد منصوب شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور