مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اهدای تقدیر نامه از تلاش های مدیر سابق دفتر حقوقی آب و برق خوزستان قدردانی کرد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این تقدیر نامه که به امضای دکتر "فرهاد ایزدجو" رسیده آمده است: اکنون که پس از خدمات شایسته جنابعالی به عنوان مدیر دفتر حقوقی، مشیت الهی بر این است تا در عرصه و منزلتی دیگر در نظام مقدس جمهوری اسلامی منشاء خدمتگزاری باشید، از زحمات صادقانه جنابعالی صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور