رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان در دیدار با دادستان،  ضمن تشریح کامل موقعیت و شرح وظایف اداره منابع آب، عمده ترین مشکلات شادگان را عدم رعایت و توجه به قوانین آب توسط برداشت کنندگان غیر مجاز عنوان کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد بشیری" با اشاره به برگزاری جلسات منظم شورای حفاظت منابع آب، از دادستان خواست بمنظور حل مشکلات منابع آبی، بطور مستمر در جلسات حضور داشته باشد.

 دادستان شهرستان شادگان با بیان این که مساعدت و کمک به بهره برداران و کسانی که ایجاد شغل در شهرستان می کنند از وظایف ما است تصریح کرد: اما این دلیلی برای عدم اخذ مجوزهای لازمه برای آنان نیست.

"رضا کیانی راد" تاکید کرد: با پیگیرهای مداوم همه تلاش خود را در برخورد با متخلفان احاریم منابع آبی و برداشت کنندگان غیر مجاز انجام خواهیم داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور