مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از بررسی پروژه گردشگری روستای منیعات خرمشهر در کارگروه ویژه گردشگری آبی صنعت آب و برق خوزستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، نماینده مردم خرمشهر و جزیره مینو در مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان خواستار همکاری بیش‌تر مجموعه صنعت آب و برق در راستای اجرای پروژه گردشگری در روستای منیعات از توابع بخش شهرستان خرمشهر شد.

 در ادامه این دیدار "فرهاد ایزدجو" با اشاره به اقدامات مجموعه صنعت آب و برق خوزستان در حوزه شهرستان های خرمشهر و آبادان، آخرین وضعیت تامین آب اراضی کشاورزی را مورد تشریح قرار داد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: به زودی طرح پروژه گردشگری روستای منیعات از توابع بخش شهرستان خرمشهر در کارگروه ویژه گردشگری آبی صنعت آب و برق مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
عکاس: غلامرضا فرتاشی
خبرنگار: حمید رضا علی پور