با بررسی و ارزیابی دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ازعملکرد سه ماه نخست سال جاری شرکت های آب منطقه ای، در اجرای پروژه های طرح «احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»، شرکت های برتر در این زمینه انتخاب شدند.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان به نقل از شبکه خبری آب ایران، در پروژه «انسداد چاه های غیرمجاز»، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آب منطقه ای همدان بعنوان استان های برتر در عملکرد سه ماه نخست طرح در سال 1399 معرفی شدند.

همچنین در پروژه «نصب کنتور»، شرکت آب منطقه ای هرمزگان و در پروژه «اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری»، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های آب منطقه ای زنجان و یزد، به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور