مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، از اسقرار اکیپ سیار انتقال خون در این سازمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهران مومن غریب" با بیان این که بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با سازمان انتقال خون استان، اکیپ سیار آن سازمان از اول تا سوم شهریورماه به منظور دریافت خون های اهدایی پرسنل، در ساختمان پنج طبقه، قسمت اورژانس، مستقرخواهند شد، همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپور صنعت آب و برق خوزستان را در این امر خداپسندانه مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور