مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از لایروبی بیش از390 هزار متر مکعب از زهکش های مناطق شرق و غرب شبکه آبیاری دز از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: در این مدت در منطقه غرب شبکه آبیاری دز نیز، زهکش های مهمی در مناطق حوزه شهرستان شوش، حدفاصل روستای  باقر تا اردوگاه شهید مهران زاده ، محدوده شهر آزادی و  هفت تپه لایروبی شده است.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر"، با اشاره به اهمیت زهکش ها در منطقه شرق شبکه آبیاری دز، از عملیات لایروبی زهکش های سلیمه در منطقه دیلم و میانرود، چغامیش حدفاصل روستاهای دولتی و فضیلی، سخیری در حدفاصل  شهر منتظران، حوزه شرکت شهید بهشتی و مرکز تحقیقات کشاورزی خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه زهکش ها علاوه بر انتقال زه آب زمین های کشاورزی، عموماً به عنوان مسیل نیز عمل می کنند؛ افزود: به منظور بهبود عملکرد این زهکش ها لازم است همه ساله کار لایروبی انجام شود تا مشکلی برای اراضی کشاورزی بوجود نیاید.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از ساکنان مناطق مسکونی محدوده تاسیسات شبکه آبیاری دز بویژه زهکش های شبکه درخواست کرد از ریختن زباله و مواد زاید در کانالها و زهکشهای شبکه جدا خودداری کنند تا در روزهای بارندگی دچار مشکل آبگرفتگی نشوند.

به گفته سعادت فر تا پایان سال حدود 600 هزار متر مکعب لایروبی در زهکش های شبکه آبیاری دز در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

گفتنی است که زهکش ها در شبکه های آبیاری نقش اساسی را در جمع آوری و دفع آبهای سطحی در موقع بارندگی و نیز جلوگیری از شور شدن خاک زمین های کشاورزی و درنتیجه کاهش عملکرد محصولات بر عهده دارند.  

شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان با داشتن بیش از  هزارو سیصدو هفتاد کیلومترکانال و زهکش، یکی از بزرگترین شبکه های آبیاری و زهکشی کشور است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور