پرونده آخرین سال آبی قرن با 317.7 میلی‌متر بارندگی و کاهش 7 درصدی بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته بسته شد.

به‌گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پایان سال آبی 99-98 متوسط میزان بارندگی‌ها 317.7 میلی‌متر به ثبت رسید، در حالی‌که این رقم در سال آبی گذشته 342.1 میلی‌متر (معادل 7 درصد کاهش) بوده است.

پرونده این سال آبی در حالی بسته شد که میزان بارندگی در 6 حوضه اصلی آبریز شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم نسبت به میانگین یازده ساله 37 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت (۵۱ ساله)، 27 درصد افزایش داشته است.

بنا بر این گزارش، بیشترین میزان بارندگی‌ها در پایان سال آبی کشور با ثبت 491.8 میلی‌متر بارش مربوط به حوضه آبریز دریای خزر بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش 14 درصدی همراه است و کمترین میزان بارش‌ها نیز با 148.6 میلی‌متر و 24 درصد افزایش به حوضه آبریز مرزی شرق اختصاص دارد.

در این مدت همچنین ارتفاع بارش‌ها در حوضه‌ آبریز خلیج فارس و دریای عمان 449.7 میلی‌متر، قره قوم 291.7 میلی‌متر و فلات مرکزی 232.5 میلی‌متر بوده است.

بر اساس این آمار، میزان بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی امسال 366.1 میلی‌متر بوده که با 26 درصد بیشترین اختلاف را در مقایسه با سال آبی گذشته نسبت به دیگر حوضه‌های آبریز داشته است.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور