گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد فروردین 99، با 80 میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین ماه و زمستان سال 98 با 114 میلی‌متر بارندگی، پر بارش‌ترین فصل سال آبی گذشته بوده است.

به‌ گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، سال آبی 99- 98 در حالی به پایان رسید که این سال با متوسط میزان بارندگی‌ها 317.7 میلی‌متر جزو پربارش‌ترین سال‌ها در 50 سال گذشته بوده، اما با این وجود، این رقم نسبت به سال آبی ماقبل با میزان بارش 342 میلی‌متر حدود 7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

با نگاهی به گزارش مقایسه‌ای که از بارش‌های سال گذشته ارائه شده است، از میزان 317 میلی‌متر متوسط بارندگی در کشور‌، بیشترین بارش طی فصل زمستان با 114 میلی‌متر به ثبت رسیده است.

سهم فصل پاییز از این میزان بارندگی حدود 62.5 میلی‌متر، بهار 62 میلی‌متر و تابستان نیز 12 میلی‌متر گزارش شده است.

بر این اساس، 45 درصد از کل بارش‌های کشور مربوط به فصل زمستان بوده و بارندگی مناسب و مورد انتظار در این فصل باعث شد یکی از سال‌های بسیار مناسب از نظر نزولات آسمانی و جبران کسری منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور رقم بخورد.

طبق این آمار، فصل‌های بهار و پاییز هر کدام 25 درصد و فصل تابستان نیز تنها 5 درصد در کل بارندگی کشور در سال گذشته نقش داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین بارندگی ثبت شده در سال آبی 99- 98 در فروردین‌ماه با 80.5 میلی‌متر و کم‌ترین بارش سال آبی در خردادماه سال 99 با حدود 1.1 میلی‌متر بوده است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور