کتاب بازیافت و استفاده مجدد (مروری بر سیاست ها، ضوابط و تجارب بین المللی با رویکرد سازگاری با کم آبی و توسعه پایدار) با حمایت شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور منتشر شده است.  

این اثر توسط آقایان دکتر "پژمان طاهری " و  دکتر "اصغر جهانی" تالیف شده است .

در این کتاب مفهوم و اصول بازیافت آب شهری و استفاده مجدد به همراه آخرین تجارب و سوابق تلاش های انجام شده پیرامون استفاده از پساب های شهری  با رویکرد سازگاری با کم آبی و توسعه پایدار ارائه گردیده است، که امید است مطالعه این کتاب مورد استفاده محققان و همچنین سبب ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان و مدیران در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها گردد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور