قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال نامه ای مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان را در کنترل و مدیریت سیلاب مورد قدردانی قرار داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "محمد حاج رسولیها" در این نامه خطاب به دکتر "فرهاد ایزدجو" آورده است:

 تلاش های صادقانه جنابعالی و همکاران محترم آن سازمان در کنترل و مدیریت سیلاب و همچنین عملکرد مناسب در تولید انرژی پایدار و تامین نیاز شبکه در تابستان سال های ۹۸ و ۹۹ شایسته تقدیر می باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور