به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "احمد حیدری" در این حکم خطاب به "عباس صدریانفر" آورده است: انتظار می‌رود با هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان و با  بکارگیری تمام ظرفیت های لازم در جهت هماهنگی‌های مورد نیاز به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات زیرساخت توسط وزارت نیرو، اقدامات لازم را به عمل آورید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان